Practioners
Reflections

Blog
René de Baaij

Het nut van Het Plan: Visie en strategie in de praktijk.

Betekenisvolle verhalen zijn niet voor niets betekenisvol. Ze maken onze dagelijkse inspanningen in ons werk waardevol en belangrijk. Waarom zou ik ‘s ochtends mijn bed uitkomen? De meeste mensen doen dat omdat ze die dag iets gaan doen waarvan ze de overtuiging hebben dat het bijdraagt aan het grote geheel. Er toe doen, gezien en gehoord worden zijn de basis van een menselijk bestaan. We zijn mens doordat we als mens deel uitmaken van een gemeenschap waar we samen met anderen prestaties verrichten die uitstijgen boven wat we alleen kunnen bereiken.

Dit is een belangrijke kwaliteit van elke groep. Door het delen van het gemeenschappelijke verhaal, en het doorleven van de betekenis ervan bewegen we in dezelfde richting. Een gedeeld verhaal geeft ook ruimte aan elk individu om daar op een eigen manier invulling aan te geven. Daarmee is het van ons, maar ook van jezelf. Het verhaal verteld zichzelf steeds opnieuw, en steeds net iets anders. Door de individuele invulling. Door veranderingen in de omgeving. En de stroom met ervaringen bij het verwezenlijken van het verhaal. Daarmee leren we als individu en als groep.

Het Plan is dus geen beleidsnota, visiestuk, of strategiedocument. Het Plan is het verhaal wat ons drijft, wat ons verbindt, en wat ons laat leren. In veel organisatie is plannenmakerij voorbehouden aan strategieafdelingen, beleidsmakers of "de top". Dat er mensen zijn die data verzamelen, trends interpreteren en ander nuttig werk doen is prima. Maar als we denken dat strategie, visie en beleid iets van "de leiding" is dan begrijpen we niet de functie van verhalen vertellen om een organisatie aan te sturen.

Managers, leiders, professionals gebruik het verhaal om mensen mee te krijgen, richting te geven, en ze te verbinden aan je gemeenschappelijke Plan. Ga in gesprek over wat je ziet en wat je wilt bereiken. En maak mensen deelgenoot en bondgenoot. Dan stroomt de energie en bereik je samen iets waarvan je niet wist dat het bestond.
Of doe het niet en probeer met taakinstructies iedereen aan het werk te houden. Je zult overmatig druk zijn met coördineren. Steeds meer instructies en uitleg moeten geven. En steeds meer veranderingen opnieuw moeten vertalen naar nieuwe opdrachten.

Je zult dan eindigen als micromanager die verzucht "kunnen ze dan niets zelf". Het leren is dan weg-gemanaged. Het Plan geen bron van inspiratie, maar een knellend dogma.

Als je in zo'n situatie zit dan is het lastig om daaraan te ontsnappen. Het verlangt een andere kijk op de wereld en ander gedrag. Van jezelf en van de mensen met wie je werkt. Wat de aanleiding ook is. Als je iets herkent in dit verhaal hoop ik dat het je inspireert om er mee aan de gang te gaan. Ik wens veel geluk op weg naar een betekenisvolle toekomst.


Photo's and Text propriety of: Rene de Baaij

Cookies we use are just there for basic web reading functionality. We do not use analytic or tracking cookies. We do not collect any user information and/or share user information to third parties.

De door ons gebruikte cookies ondersteunen enkel de functionaliteit van onze website. We gebruiken geen cookies voor analyse of het volgen van de gebruiker. We verzamelen geen gebruikersinformatie en/of delen informatie met derden.